NADA training is een kleinschalige onderneming voor uw training en coaching. Wij doen dit in opdracht van u als maatwerk en hebben daarnaast een eigen aanbod.

Tussen droom en werkelijkheid, tussen stad en platteland, tussen samen en alleen, tussen oud en jong en tussen vrij en gebonden, leven en werken we, vervullen we onze functie en geven we bewust en onbewust mede vorm aan de toekomst zoals die zich aan het ontvouwen is.

In de stormen van deze tijd, met brekende structuren, een veranderend klimaat, een niet meer vanzelfsprekende eeuwigdurende vrede in Europa schrijven we mee aan onze geschiedenis. En hopelijk zal de geschiedenis later deze tijd benoemen als een kantelperiode ten goede. We zetten onze stappen zonder dat alle paden reeds gebaand zijn. We zien veel ouds en bekends verdwijnen, maar tegelijkertijd dienen zich ook enorme mogelijkheden en kansen aan. Veerkracht, optimisme en creativiteit scheppen wondere nieuwe werelden.

NADA training zet zich in voor de volgende stap in de natuurlijke en de zich al aandienende ontwikkeling van u, uw team en uw organisatie.

NADA training biedt zich daarbij aan als uw partner op die ontwikkelingsweg.

Onze kenmerken zijn:

  • Flexibel in denken, standvastig in handelen;
  • Vanuit bezieling, hart, “we care” en hoofd;
  • Kundig

 

Onze leidraad zijn steeds de volgende vragen:

  • Wat heeft u, uw team of uw organisatie nu nodig?
  • Wat dient zich feitelijk al aan de horizon aan?
  • Welke kwaliteiten, denkwijzen en potenties verdienen versterking?
  • Welke gewoontes en denkpatronen belemmeren meer dan dat ze opbrengen?
  • Wat wilt u, uw team of organisatie vanuit uw geschiedenis meenemen en bewaren?
  • Welk gedrag, welke skills, welke structuren, beleid en policies worden opgenomen?

 

Onze integrale formule luidt:

WIE moet WIE leiden/opleiden/adviseren om WAT te doen in WELKE OMSTANDIGHEDEN?